Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viapeper peper
4288 9d16 500
Reposted fromkaradeligedustum karadeligedustum vianordern nordern
0062 671d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta
4813 29ae
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaatranta atranta
2125 9f23
Reposted fromoutline outline viaazathiana azathiana
8244 ef84
"Niewidzialna czerwona nić łączy tych, których przeznaczeniem było się spotkać, niezależnie od czasu, miejsca czy okoliczności. Ta nić może się rozciągać lub splątać, ale nigdy się nie przerwie."
 - przysłowie chińskie

June 14 2015

Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia.
Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice, ponieważ (…) są po prostu sobie przeznaczone.
— Grey's Anatomy, sez. V, odc. 8
Reposted fromsummerkiss summerkiss viacorazon corazon
5938 0c85 500

chotronette:

Foret Noir dress available on www.chotronette.com

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaTiffanys Tiffanys

June 12 2015

4839 da21
7639 5a6e 500
znak na Patriarszych Prudach "zabrania się rozmowy z nieznajomymi" czyli Bułhakow w Moskwie 
Reposted fromjustblog justblog viainherownway inherownway
marina ambramovic & ulay laysiepen, death self, 1977
(this performance consisted of the two artists seated in front of each other, connected at the mouth.
they took in each other’s breaths until all of their available oxygen had been used up.
the performance lasted only 17 minutes, resulting in both artists collapsing unconscious to the floor, having filled their lungs with carbon dioxide.
this personal piece explored the idea of an individual’s ability to absorb the life of another person, exchanging and destroying it.)
Odłożyła słuchawkę. Już nie zadzwoni, pomyślałem. Najlepsza z kobiet, jakie w życiu spotkałem, a ja przejebałem sprawę. Zasługuję na klęskę, zasługuję na samotną śmierć w domu wariatów...
— Charles Bukowski, Kobiety
Reposted fromalicemeow alicemeow vianotperfectgirl notperfectgirl
7144 5d3f 500

Yoko Ono photographing John Lennon’s bloodstained glasses, 1980/1981.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaHigh-Key High-Key

June 10 2015

2336 72ea
2482 1d27
Reposted fromlouse louse viaperfectlyimperfect perfectlyimperfect
6112 be00 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viaredstripes redstripes

June 03 2015

Reposted fromfelicka felicka viaAmericanlover Americanlover

June 01 2015

7470 5d0a
Reposted fromtwice twice viapsychobabble psychobabble
8104 89f0 500
Reposted fromthirdapril thirdapril viaPinkpills Pinkpills
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl