Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

20:36
Są ludzie, przy których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko i każda noc jest za krótka na sen.
— Tomek Tomczyk
20:35
7946 bad0 500
Reposted fromministerium ministerium viasiostra siostra
20:34
6383 14d0 500
Reposted fromflufs flufs viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
20:27
1657 55ca
Reposted frombjureczko bjureczko viadesi desi

June 29 2015

18:53
3950 d76a 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viasalami salami
18:52
18:51
0824 1fa1
Reposted fromursa-major ursa-major viapsychoviolet psychoviolet
18:50
5416 297e
Reposted fromyourtitle yourtitle viapsychoviolet psychoviolet
15:27
15:25
https://40.media.tumblr.com/206a86b599f6289155da126ba1fc316b/tumblr_nqiq12xRoH1trd142o2_r1_1280.jpg
The Diphylleia Grayi, also known as the Skeleton Flower, is a very unusual plant. Anytime it’s flower petals get wet, they turn from their usual milky white to completely transparent.
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viadonus donus
15:21
6652 fad1 500
Maryl Streep na planie "Wyboru Zofii" (1982)
15:00
9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viamilostki milostki
14:50
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viamilostki milostki
14:50
0426 73bb

um-ithinksomebodyjust:

mountain-sadist:

finding-peace-w1thin:

Skull in a salt lake

Wow that is the highest quality gif I have ever seen!

It looks like I’m actually there

reblogging solely for the intense fucking quality of this gif

14:47
14:46
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

June 25 2015

23:34
9465 6e5c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viabergmal bergmal
23:34
2003 555f
Reposted fromnfading nfading viavanitaas vanitaas

June 16 2015

12:41
8490 26de
12:37
Play fullscreen
Alan Watts - ŚMIERĆ: STRACH PRZED NICZYM (Polski lektor)
Reposted fromstonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...